Inhuurdesk Pro Persona

Met deze digitale Inhuurdesk bieden wij zelfstandige professionals en leveranciers de mogelijkheid mee te dingen naar tijdelijke inhuuropdrachten van Inhuurdesk Pro Persona. Hiermee voldoet de inhuur van Inhuurdesk Pro Persona aan Europese aanbestedingscriteria en krijgen alle marktpartijen gelijke kansen om goede kandidaten bij Inhuurdesk Pro Persona in te zetten.

Zelfstandige professionals en leveranciers kunnen zich eenvoudig inschrijven en reageren op aanvragen. U ontvangt automatisch per e-mail nieuwe opdrachten. Schrijf u nu alvast in zodat u direct kunt reageren op de aanvragen. Tijdens het uitvoeren van de opdracht loopt de gehele contractafhandeling, urenregistratie en facturatie online via de Inhuurdesk.

De voordelen van de inhuurdesk zijn:
- U ontvangt alle voor u relevante aanvragen van Inhuurdesk Pro Persona
- U ontvangt tevens relevante aanvragen van andere inleners met een inhuurdesk (1.450 aanvragen in 2013);
- Online indienen van aanbiedingen;
- Direct zaken doen met Inhuurdesk Pro Persona zonder overbodige tussenschakels;
- Een transparant selectieproces;
- U bent vindbaar voor de opdrachtgever;
- Aanvragen zijn duidelijk opgesteld;
- Altijd deskundig antwoord op uw vragen door de inhuurdesk;
- Binnen enkele dagen terugkoppeling op uw aanbieding;
- Contractafhandeling, urenregistratie en facturatie volledig online

Voor meer informatie en de werking van deze inhuurdesk verwijzen wij u graag naar onderstaande handleidingen en naar de rubriek veelgestelde vragen.

- Handleiding leveranciers en ZZP'ers
- Handleiding managers
- Extra informatie voor ZZP'ers met opdracht gestart in 2016 en doorlopend in 2017