Basisarts

Standplaats:
Tiel
Startdatum:
08.10.2018
Einddatum:
31.12.2018
Uren per week:
24

Ben je basis arts en zoek je een leuke uitdagende en leerzame werkplek? Neem dan contact met ons op! 
  
Waar ga je werken?
Pro Persona is deskundig in het behandelen van hulpvragen op het gebied van geestelijke gezondheid en forensische zorg. Wij behandelen cliënten van alle leeftijden. Dit doen we met ruim 3000 professionals zoveel mogelijk thuis, ambulant en in deeltijd. Als het niet anders kan, nemen we cliënten op in een van onze klinieken. De behandeling is altijd zo licht als mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk. Ons doel is om met een breed aanbod van behandelingen cliënten te helpen beter te worden of zich beter te voelen. Hierbij helpen we hen om zelf keuzes te maken die de kwaliteit van hun leven verbeteren. In de forensische zorg geldt de extra doelstelling een bijdrage te leveren aan een veilige(r) samenleving.

Locatie Rivierenland in Tiel.

Pro Persona Rivierenland in Tiel is een overzichtelijke locatie waar de medewerkers elkaar kennen en de lijnen kort zijn. De locatie staat bekend om zijn goede werksfeer. Tiel is gunstig gelegen en goed bereikbaar vanuit Utrecht, Nijmegen, Arnhem en ‘s-Hertogenbosch.

Pro Persona streeft naar het leveren van excellente zorg door:
·         evidence-based en methodisch te werken; 
·         behandeleffect en cliënttevredenheid continu te meten en hiervan te blijven leren.
 
De pijlers van onze organisatie zijn:
·         kwaliteit van hulpverleners, ondersteuners en management; 
·         een open en actiegerichte cultuur;
·         focus op de lange termijn en continue verbetering en vernieuwing.
 
Kortom: we zijn ambitieuzer dan ooit! 
Wil jij ook graag een actieve bijdrage leveren aan onze ambities? 
Aarzel dan niet en kom ons team versterken!
 
Op onze locatie in Tiel zijn 12 artsen ( Aios / Anios) werkzaam. Propersona locatie Rivierenland is een goede werkplek om je te oriënteren op de opleiding tot medisch specialist /psychiater , ter nadere oriëntatie in de GGZ en voor artsen die om andere reden ervaring op willen doen in de psychiatrie om bijvoorbeeld de huisartsen opleiding te gaan doen en daarmee bovendien een  vrijstelling voor een GGZ stage te verkrijgen.
 Gezien het karakter van de werkplekken ontstaan er regelmatig vacatures, en zijn we voortdurend op zoek naar basis artsen die met hun kwaliteiten ons team komen versterken op een leuke, leerzame en uitdagende werkplek.

De afdelingen waar op dit moment vacatures zijn:
 
Acute dienst:
Biedt 24/7-zorg volgens een rooster. Kenmerkend is dat de spv er samen met de arts clienten in crisisinterventies doen zowel binnen als buiten kantoortijden. Een psychiayter in de achterwacht functie is te allen tijde bereikbaar voor overleg. Een team, waarin we op inhoud verbinding zoeken en samen de schouders zetten onder de klussen die te klaren zijn.

Jeugd:
Het team Jeugd is een multidisciplinair resultaatverantwoordelijk team dat bestaat uit 9 fte aan hulpverleners. We bieden diagnostiek en behandeling aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders of verzorgers

Volwassen kliniek
De opnamekliniek volwassenen locatie Rivierenland van Pro Persona maakt deel uit van de keten acute zorg op de locatie. Deze bestaat verder uit: IHT/crisisdienst/dagbehandeling 
Doelstelling/taak  is kortdurende behandeling, diagnostiek en vooral crisisinterventie. We doen dit met zo weinig mogelijk "dwang en drang".
De afdeling heeft 20 bedden. 10 gesloten bedden en 10 open (fysiek 24 bedden aanwezig). Bij de gesloten groep behoort een Intensive Care Unit met daarin een extra beveiligde kamer. De gemiddelde opnameduur die wordt nagestreefd is 25 dagen. De afgelopen jaren werden tussen 200- 350 patiënten per jaar opgenomen.
Het team bestaat uit een psychiater, 2 artsen, 1 klinisch-psycholoog, 1 maatschappelijk werkster, 1 activiteitentherapeut, 1 bewegingsagoog.. De grootste groep medewerkers zijn verpleegkundigen/begeleiders voor de 24 uur zorg. Het team ontvangt leiding van de zorgmanager. 
De behandeling richt zich vooral op:
- farmacotherapie.
- contact.
- Structuur en veiligheid.
Naast bovenstaande wordt ingezet op betrekken van familie en andere naasten bij de behandeling. Verder inzet op intensieve samenwerking met ambulante behandelaren. 
Tijdens de behandeling wordt nazorg besproken en geregeld.

Wat ga je doen?
·         je bent werkzaam binnen een multidisciplinair team;
·         je verricht psychiatrisch onderzoek onder supervisie van de psychiater;
·         je behandelt clienten middels pharmaco onder supervisie van de psychiater (supervisie van de psychiater minimaal 1 uur per week);
·         je draait mee in het 24 uurs rooster van de acute dienst, buiten kantoortijden (je gaat altijd samen met een spv op pad.

Wat vragen wij van jou?
·         Je beschikt over medische vakkennis op academisch niveau aangevuld met specifieke kennis op het gebied van psychiatrische en psychische problematiek en daarop gerichte medische behandelmethoden;
·         je hebt ervaring op het gebied van (acute) psychiatrie;
·         je kunt snel beslissingen nemen inzake te plegen interventies en/of gedwongen opname, waar nodig in overleg met de verantwoordelijk medisch specialist;
·         ​je kunt goed de structuur bewaken en bent daarnaast in staat om zorginhoudelijke systemen (zoals de ROM en e-health) te verweven in je behandelmethodiek;
·         je beschikt over tact, een open en cliënt/patiëntgerichte houding, empatisch vermogen, je kunt een vertrouwensrelatie opbouwen met de cliënt/patiënt en kunt deze motiveren en stimuleren;
·         je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

Voor deze functie is een geldige BIG-registratie en AGB-code vereist, die voor de datum van indiensttreding ingediend moet zijn.
 
Opleidingsniveau: WO
Beroepsregistratie: AGB code + BIG registratie

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten