Kinder- en Jeugd Psychiater

Standplaats:
Nijmegen
Startdatum:
01.03.2018
Einddatum:
31.03.2018
Uren per week:
24

Waar ga je werken? 
Pro Persona is deskundig in het behandelen van hulpvragen op het gebied van geestelijke gezondheid en forensische zorg. Wij behandelen cliënten van alle leeftijden. Dit doen we met ruim 3000 professionals zoveel mogelijk thuis, ambulant en in deeltijd. Als het niet anders kan, nemen we cliënten op in een van onze klinieken. De behandeling is altijd zo licht als mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk. Ons doel is om met een breed aanbod van behandelingen cliënten te helpen beter te worden of zich beter te voelen. Hierbij helpen we hen om zelf keuzes te maken die de kwaliteit van hun leven verbeteren. In de forensische zorg geldt de extra doelstelling een bijdrage te leveren aan een veilige(r) samenleving. 
 
Pro Persona streeft naar het leveren van excellente zorg door: 
• evidence-based en methodisch te werken; 
• behandeleffect en cliënttevredenheid continu te meten en hiervan te blijven leren. 


De pijlers van onze organisatie zijn: 
• kwaliteit van hulpverleners, ondersteuners en management; 
• een open en actiegerichte cultuur; 
• focus op de lange termijn en continue verbetering en vernieuwing. 
Kortom: we zijn ambitieuzer dan ooit! Wil jij ook graag een actieve bijdrage leveren aan onze ambities? Aarzel dan niet en solliciteer! 
 
De afdeling 
De afdeling Kinderen en jeugd locatie Nijmegen geeft behandeling aan kinderen tot 18 jaar. 
Het behandelteam kinderen en jeugd is multidisciplinair samengesteld en bestaat uit een psychiater (a.i.), GZ-psychologen (PIOG), psychologen, klinisch psycholoog (GIOS) sociaal psychiatrisch verpleegkundige, maatschappelijk werker/systeemtherapeut, psychomotore therapeuten en gezinsbegeleiders. Vanuit afdeling kinderen en jeugd wordt tevens gewerkt met de FACT methodiek. Het team wordt aangestuurd door een zorgmanager en een programmaleider. 
 
Wat ga je doen? 
•Als regiebehandelaar neem je verantwoordelijkheid voor de totstandkoming, uitvoering en evaluatie van behandelplannen, die multidisciplinair worden uitgevoerd; 
•je behandelt, onder andere, farmacotherapeutisch conform behandelplan en richtlijn; 
•je geeft advies en consult aan medewerkers van het multidisciplinaire team betreffende diagnostiek, indicatiesteling en behandeling; 
•je levert een actieve bijdrage aan de implementatie en evaluatie van het betreffende zorgprogramma; 
•je participeert in de achterwachtregeling van de organisatie, waaronder de acute deinst buiten kantoortijd. 
 
Wat vragen wij van jou? 
•Je hebt ervaring als psychiater en specifiek in de jeugdsector; 
•je beschikt over kennis en ervaring op het gebied van de (jeugd)gezondheidswetgeving; 
•je hebt kennis van cliëntenzorg en de betreffende ontwikkelingen en vertaalt deze naar de dagelijkse gang van zaken; 
•je bent in staat zelfstandig beslissingen te nemen ten aanzien van diagnostiek en behandeling van cliënten/patiënten, het opstellen van behandelplannen en het medicatiebeleid; 
•je bent flexibel en kunt conflict- en crisissituaties hanteren; 
•je beschikt over goede mondelingen en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden; 
•je bent oplettend bij de observatie van cliënten, de interpretatie van gezondheidsklachten/symptomen en de werking van geneesmiddelen tijdens de uitvoering van de psychiatrische behandelingen  evenals bij het vervullen van de wettelijke taken en de adviestaken; 
•je bent in staat om je eigen caseload goed te beheren, de bijbehorende administratie te voeren en je daarvoor gebruikte ICT toepassingen vlot eigen te maken; 
•je bent in staat te werken met vastgestelde productieafspraken en hecht belang aan bijbehorend bedrijfsresultaat. 

Opleidingsniveau: WO

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten